Haugesund tennisklubb

Tennisregion SørVest presenterer: Haugesund Tennisklubb

Klubben ble stiftet:

Nettside:
Facebook-side:

Besøksadresse:

Tilgang på fasiliteter: