Bli medlem av en tennisklubb

Dersom du ønsker å bli medlem av en klubb kan du melde deg inn via idrettens nettside minidrett. Alle personer vil måtte ha en egen profil i Norges idrettsforbund og dette etableres via lenken: https://minidrett.nif.no/

Vi råder nye medlemmer å sjekke de to interaktive opplæringsvideoene under som forklarer (1) hvordan nye medlemmer registrerer seg, og senere (2) betaler via NIF-portalen «Min Idrett».

En kan også betale medlemskontigent på tilsendt KID-giro e-post, men det tar vi ikke med i veiledningen her.

Min idrett – Brukeradministrasjon: Opprette ny bruker

MIN IDRETT: Søk om medlemsskap