Den røde tråden (fra blått til gult nivå)

Her følger en beskrivelse av de ulike nivåene. Det er ferdighetsnivå som definerer om man trener med rød, oransj, grønn eller gul ball. Aldershenvisningene er kun veiledende. Trener avgjør når tiden er inne for å skifte ball og banestørrelse.

Blått nivå er programmet for barn 4-5 år, samt det som må ligge til grunn for barn som skal trene på rødt nivå.

Rødt nivå er for barn 6-10 år. Rødt nivå består av Rød 1, Rød 2 og Rød 3. Vi anbefaler ikke overgang til oransj før man har kommet seg gjennom alle tre nivåene innenfor rødt nivå.

Oransj nivå er for barn 8-12 år dersom man har vært gjennom rødt nivå. Ungdommer og voksne starter på oransj nivå.

Grønt nivå er for barn fra 10 år og oppover dersom man har vært gjennom oransj nivå.

Gult nivå er for ungdommer som har vært gjennom grønt nivå.

Klikk nedenfor for å lese mer om det offisielle TennisKids-programmet som de fleste norske tennisklubber jobber etter.

Blått nivå

Rødt nivå

Oransj nivå

Grønt nivå

Gult nivå