Årsmelding 2017

Årsmelding Region SørVest 2017

 

Administrasjon:

Styret i Region Sør-vest har i perioden 29.03.2017 – 20.03.2018 bestått av:

Leder:                                Kirsten Wiil Tajet, Sandnes Tennisklubb

Nestleder:                         Alexandra Florea, Egersund Racketklubb

Styremedlem:                  Lars Gjerdåker, Stavanger Tennisklubb

Styremedlem:                  Dag Erik Fylkesnes, Bryne Tennisklubb

Varamedlem:                   Andre Løkken, Sandnes Tennisklubb

 

Det har i perioden vært av holdt årsmøte (29.03.2016) og 5 styremøter.  Leder har hatt flere møter med ledelsen i Rogaland Idrettskrets.

 

Klubbstatus
Regionen består av klubbene Stavanger, Ålgård, Bryne, Sandnes, Haugesund, Randaberg, Egersund, Farsund og Flekkefjord.

Økonomi
Heller ikke denne perioden er det de store tallene vi snakker om.  Styret har søkt Rogaland Idrettskrets om tilskudd/midler til alt som er relevant i tennisens regi. I denne perioden har vi mottatt i overkant av kr. 13 000,- (se eget vedlegg for regnskap).

Samarbeid/samhandling
Også denne perioden har samtaler/møter med Rogaland Idrettskrets vært nyttig. Kretsen har arrangert flere møter hvor ledere fra alle særkretser blir invitert til kompetanse påfyll, erfaringsutveksling og diskusjon om fremtiden.  Det er av stor nytte å høre hvordan andre idretter driver, hvordan de løser sine utfordringer og ikke minst – hva skjer – hvor går veien videre. Tema har bl.a vært barneidrettsbestemmelsene, reglement for moms og avgifter i en idrettsorganisasjon og klubben som arbeidsgiver m.m.

Status for tennis i regionen blir alltid lagt fram, og ettersom nye personer kommer til, er det viktig å dele informasjon og fortelle hvem vi er, hva vi gjør og og legge fram evt. problemstillinger. Også for 2017 var det med stolthet vi kunne presentere det flotte arbeidet som gjøres ifm ROG arrangementene rundt om i klubbene.

Styret var involvert i «Paraidrettens dag i Expo Forum» og møtene ble arrangert i regi av Rogaland Idrettskrets.

Arrangementet som ble avholdt i februar 2018, hadde ikke med så mange idrettsgrener som ønsket – tennis sto heller ikke på programmet denne gangen, men det er et inderlig håp og ønske om at vi skal få til en «stand» ved neste korsveg.  Arrangementet er et synlighets- og rekrutteringsarrangement for mennesker med nedsatt funksjonsevne, bevegelse, syn samt lettere kognitive nedsettelser. Ønsket var å rekruttere utøvere til idrettslagene i Rogaland. Vi trenger klubber som kan være med å arrangere, samt utstyr – i form av rullestoler m.m. Her pågår det nå et visst samarbeid – så det blir spennende å se hva som kommer ut av det etterhvert.

Styret har jobbet med å få registrert tennisanlegg i fylket. Til sammen 26 idrettsråd har vært kontaktet,  og vi har laget en oversikt over antall eksisterende tennisbaner i kommunen (inne/ute og status (vedlikehold/drift), antall planlagte tennisbaner i godkjente reguleringsplaner, idrettsparker/lekeområder der mini-tennisbaner (ala fotballbinger) kan være aktuelt, og idrettsrådene er også spurt om det er behov for hjelp/informasjon/innspill fra Tennisregionen eller forbundet.

Registeringen er fullført, så nå er det opp til det nye styret å gå videre med denne saken.

Dessverre ble kurset om styrearbeid i regi/samarbeid med Rogaland Idrettskrets senhøsten 2017 avlyst grunnet manglende påmelding. Denne gangen var det Egersund Racketklubb som skulle være vertskap, fordi  styret ville gjerne legge til rette for at de sørligste klubbene skulle slippe å reise så langt for en gangs skyld. Vi er i god dialog med representanter for kompetanse hevning  i Rogaland Idrettskrets og vil komme tilbake med kurstilbud i løpet av  2018.

Tilbudet fra styret om støtte/hjelp til å arrangere Tennisens dag, ble aldri noen suksess. Det kom ingen tilbakemeldinger fra klubbene om behov for assistanse. Flere klubber hadde tilsvarende arrangement i løpet av sommer/høst 2017.

Region Sør-Vest var representert på Tennisforum 28.10.2017 og på Tennistinget 29.10.2017.

27.11.2017 hadde vi hyggelig og nyttig besøk fra NTF ved Generalsekretær Alexander Kjær og klubb/kompetanseansvarlig Aslak J. Paulsen.  Formålet med møtet var å treffe klubbene og regionstyret for å lytte til våre utfordringer, gi oss råd og evt. henvise oss til tilgjengelige ressurser. Vi fikk en gjennomgang av hvilke tiltak de hadde for å hjelpe til med å styrke klubbdrift og den videre utvikling. Kompetansegivende kurs sto også på agendaen.  Sist men ikke minst, snakket de om å fasilitere  for nettverksbygging og delingskultur mellom de ulike klubbene i regionen vår.  Svært godt oppmøte fra klubbene og det ble en god seanse.

Vi var så heldige å få møte Aslak igjen 27.02.2018. Denne gangen var temaet : «Hva er god klubbservice (NTF)» og «Hvordan kan samarbeid mellom klubber føre til positiv klubb- og regionsutvikling?».

Aslak har satt opp nytt møte med regionen/klubbene til høsten – så da er det bare å glede seg til det.

Oppsummering
Nok en gang ønsker vi i styret å gratulere Egersund Racketklubb med vel blåste 100 år. Lykke til med de neste 100. Fantastisk markering av jubileet og hva dere har fått til – dette står det stor respekt av.

Det samlende element også dette året har vært omfanget/veksten av ROG turneringene for barn og unge. Klubbene jobber iherdig med dette, og ut fra interessen vi ser, vil dette forhåpentlig vokse også i 2018.

De ulike klubber sliter med ulike problemstillinger – det gjelder alt fra trenerkapasitet til inne- baner, fra økonomi til «overarbeidede styrer».

Styret retter EN STOR TAKK til alle klubber ved deres ledere/styremedlemmer og frivillige i regionen –  takk for stor og engasjert innsats til beste for tennis – spesielt barn og ungdomsarbeid.

Vel møtt til nye administrative/sportslige utfordringer 2018.

For styret

Kirsten Wiil Tajet

– leder